Thông tin Công nghệ sinh học

ARGENTINA PHÁT HÀNH ĐẬU TƯƠNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC ĐẦU TIÊN TỪ TRUNG QUỐC

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 29 tháng 8 năm 2018

CRISPR-CAS9 ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ LÀM GIẢM CÁC TRIỆU CHỨNG CỦA BỆNH SỌC NÂU TRÊN SẮN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 29 tháng 8 năm 2018

KHÍ HẬU NÓNG LÊN LÀM GIA TĂNG MẤT MÙA DO SÂU BỆNH

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 5 tháng 9 năm 2018

CHUYỂN GIAO KHẢ NĂNG DIỆT TRỪ CỎ DẠI CỦA LÚA MIẾN VÀO LÚA GẠO

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 5 tháng 9 năm 2018

SỬ DỤNG HAI PHƯƠNG PHÁP TÌM KIẾM GEN ỨNG VIÊN MÃ HÓA CAPSAICINOID TRONGGIỐNG ỚT CAY

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 5 tháng 9 năm 2018

SO SÁNHCAS9 VÀ CAS12A KHI CHỈNH SỬA GEN ĐÍCH CỦA HỆ GEN CÂY NGÔ

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 5 tháng 9 năm 2018

ARGENTINA PHÁT HÀNH ĐẬU TƯƠNG CHỊU HẠN MẶN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 12 tháng 9 năm 2018

TẢO LỤC – LAM HỨA HẸN LÀM TĂNG NĂNG SUẤT CỦA NHỮNG CÂY TRỒNG QUAN TRỌNG

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 12 tháng 9 năm 2018