Thông tin Công nghệ sinh học

NHÓM CÁC NHÀ SINH HỌC QUỐC TẾ TẠO RA GIỐNG CÀ CHUA MỚI NHỜ CHỈNH SỬA HỆ GEN

Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 3 tháng 10 năm 2018 

NGHIÊN CỨU CHO THẤY HOẠT ĐỘNG CỦA GEN VÀO BUỔI SÁNG HÀNG NGÀY HƯỚNG ĐẾN SỰ RA HOA

​Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 3 tháng 10 năm 2018 

CÁC NHÀ KHOA HỌC TẠO RA NGÔ NĂNG SUẤT CAO HƠN ĐỂ ỨNG PHÓ VỚI KHÍ HẬU TRONG TƯƠNG LAI

​Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 3 tháng 10 năm 2018 

HỘI ĐỒNG NGŨ CỐC QUỐC TẾ DỰ BÁO SẢN LƯỢNG NGŨ CỐC CỦA TÂY BAN NHA SẼ TĂNG TRONG NĂM 2018-2019

​Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 3 tháng 10 năm 2018 

BIỂU HIỆN GEN KHÁNG HẠN Ở ĐU ĐỦ

​Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 3 tháng 10 năm 2018 

ĐẬU TƯƠNG CHỈNH SỬA GEN ĐÃ ĐƯỢC THU HOẠCH TẠI MỸ

​Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 10 tháng 10 năm 2018 

KHẢO SÁT: HẦU HẾT NGƯỜI MỸ CÒN NHẦM LẪN VỀ CÁC SẢN PHẨM BIẾN ĐỔI GEN

​Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 10 tháng 10 năm 2018 

EUSTICE: CÂY TRỒNG CHỈNH SỬA GEN LÀ CẦN THIẾT

​Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 10 tháng 10 năm 2018 

GEN CÂY BÔNG LÀM GIẢM MỨC ĐỘ NHẠY CẢM CỦA CÂY TRỒNG VỚI STRESS Ở GIAI ĐOẠN CÂY CON

​Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 10 tháng 10 năm 2018