Thông tin Công nghệ sinh học

QUT TRỒNG LOẠI CHUỐI KHÁNG BỆNH PANAMA ĐẦU TIÊN TRÊN THẾ GIỚI

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 22 tháng 11 năm 2017 

ARGENTINA PHÊ CHUẨN ĐẬU TƯƠNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC MỚI

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 29 tháng 11 năm 2017 

EFSA CÔNG BỐ Ý KIẾN KHOA HỌC VỀ NGÔ BIẾN ĐỔI GEN ĐA TÍNH TRẠNG

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 29 tháng 11 năm 2017 

NHÓM NGHIÊN CỨU TỪ MỸ, TRUNG QUỐC VÀ PHÁP CÔNG BỐ TRÌNH TỰ GEN CỦA CÂY BẦU

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 6 tháng 12 năm 2017 

GEN TỪ CÂY CHỊU HẠN CÓ THỂ GIÚP TẠO RA CÂY TRỒNG SỬ DỤNG NƯỚC HIỆU QUẢ

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 6 tháng 12 năm 2017 

USDA FAS CÔNG BỐ BẢN BÁO CÁO NÔNG NGHIỆP HÀNG NĂM CHO NHẬT BẢN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 6 tháng 12 năm 2017