Thông tin Công nghệ sinh học

ỦY BAN CHÂU ÂU CHO PHÉP TRỒNG 6 VỤ LÚA BIẾN ĐỔI GEN LÀM THỰC PHẨM VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 10 tháng 01 năm 2018 

TAHDZIPI-5 ĐIỀU KHIỂN CHỐNG CHỊU KHÔ HẠN VÀ LẠNH CỦA CÂY LÚA MÌ

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 10 tháng 01 năm 2018 

GIÁ THỰC PHẨM GIẢM VÀO THÁNG 12 NĂM 2017

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 17 tháng 01 năm 2018 

TỔNG THỐNG MỸ DONALD TRUMP ĐỀ CẬP ĐẾN CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI HỘI NGHỊ AFBF

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 17 tháng 01 năm 2018 

NRGENE BÁO CÁO BỘ GEN KHOAI TÂY THỰC PHẨM ĐẦU TIÊN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 17 tháng 01 năm 2018 

CHỌN GIỐNG CÂY TRỒNG TỐC ĐỘ CAO MỞ ĐƯỜNG CHO CÂY TRỒNG TRONG TƯƠNG LAI

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 17 tháng 01 năm 2018 

PHÁT TRIỂN GIỐNG LÚA NẾP THÔNG QUA HỆ THỐNG CRISPR-CAS9 - ĐỘT BIẾN CÓ CHỦ ĐÍCH

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 17 tháng 01 năm 2018 

NÔNG DÂN NIGERIA CÓ THỂ SỚM TRỒNG ĐẬU ĐŨA BT

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 24 tháng 01 năm 2018 

U.S. FDA CHẤP THUẬN GẠO GE CỦA TRUNG QUỐC

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 24 tháng 01 năm 2018