Thông tin Công nghệ sinh học

LÚA MỲ CHỈNH SỬA GEN CÓ HÀM LƯỢNG XƠ CAO SẼ CÓ MẶT TRÊN THỊ TRƯỜNG VÀO NĂM 2020

​Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 17 tháng 10 năm 2018 

THỎA THUẬN GIỮA IRRI VÀ CROP TRUST BẢO VỆ BỘ SƯU TẬP GIỐNG LÚA GẠO LỚN NHẤT THẾ GIỚI

​Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 17 tháng 10 năm 2018 

GEN ĐẬU TƯƠNG KHÁNG STRESS KIỀM Ở CỎ LINH LĂNG

​​Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 17 tháng 10 năm 2018 

CRISPR-CAS9 ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ TÌM GEN ĐÍCH CỦA NẤM GÂY BỆNH ĐẠO ÔN LÚA

​​Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 17 tháng 10 năm 2018 

GEN CỎ GIÚP CHỌN TẠO GIỐNG TỐT HƠN

​​Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 24 tháng 10 năm 2018 

CÁC NHÀ KHOA HỌC XEM XÉT LẠI CÁC QUY ĐỊNH VỀ CÂY TRỒNG CHỈNH SỬA GEN Ở MỸ

​​Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 24 tháng 10 năm 2018 

ENZYME ĐÓNG VAI TRÒ QUAN TRỌNG TRONG VIỆC CÂY TRỒNG PHẢN ỨNG VỚI LẠNH

​​Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 24 tháng 10 năm 2018 

CÂY TRỒNG GM ĐẦU TIÊN Ở INDONESIA SẼ SỚM ĐƯỢC THƯƠNG MẠI HÓA

​​Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 24 tháng 10 năm 2018 

GEN VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG LIÊN QUAN ĐẾN KHỐI LƯỢNG HẠT LÚA MÌ TRONG ĐIỀU KIỆN KHÔ HẠN

​​Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 24 tháng 10 năm 2018 

CÁC NHÀ KHOA HỌC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CHỈNH SỬA GEN ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG VƯỜN

​​Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 24 tháng 10 năm 2018