Thông tin Công nghệ sinh học

VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA HỌ GEN NAC GIÚP NÂNG CAO KHẢ NĂNG KHÁNG HẠN CủA ĐẬU TƯƠNG

Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 01 tháng 03 năm 2017 

BÁO CÁO CHO THẤY ĐẬU TƯƠNG VÀ NGÔ BIẾN ĐỔI GEN CÓ THỂ TẠO RA 150 TRIỆU $ Ở BOLIVIA

Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 08 tháng 03 năm 2017 

CRY10AA LÀ GEN KHÁNG SÂU ĐỤC QUẢ BÔNG TRONG CÂY BÔNG CHUYỂN GEN

Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 08 tháng 03 năm 2017 

ĐẠI HỌC ẤN ĐỘ PHÁT TRIỂN CÁC GIỐNG BÔNG BT CÓ HẠT GIỐNG TÁI SỬ DỤNG

Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 15 tháng 03 năm 2017 

VIỆN HÀN LÂM NÔNG NGHIỆP NHẬT BẢN ĐỀ XUẤT KHẢO NGHIỆM DIỆN HẸP CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN

Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 15 tháng 03 năm 2017 

GEN KNOCKOUT Ở DƯA HẤU DỰA TRÊN CÔNG NGHỆ CRISPR/CAS9

Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 15 tháng 03 năm 2017 

CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU VIB-UGENT KHÁM PHÁ RA GEN NÂNG CAO NĂNG SUẤT HẠT Ở NGÔ

Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 22 tháng 03 năm 2017 

SẢN XUẤT RA PEPTIDE BP178 DIỆT VI KHUẨN TỪ NỘI NHŨ HẠT GẠO

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 22 tháng 3 năm 2017