Thông tin Công nghệ sinh học

CÁC NHÀ KHOA HỌC PHÁT TRIỂN LÚA BIẾN ĐỔI GEN TRỖ THEO YÊU CẦU

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 6 tháng 4 năm 2017 

CRISPR-CAS9 VÀ -CPF1 SỬA CHỮA GEN PHÁT TRIỂN KHÍ KHỔNG CỦA CÂY LÚA

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 6 tháng 4 năm 2017 

108 TRIỆU NGƯỜI PHẢI ĐỔI MẶT VỚI TÌNH TRẠNG MẤT AN NINH LƯƠNG THỰC

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 12 tháng 4 năm 2017 

PHÁT TRIỂN CÔNG CỤ MỚI ĐỂ ĐÁNH GIÁ SỰ LAN TRUYỀN CỦA PHẤN HOA BIẾN ĐỔI GEN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 12 tháng 4 năm 2017

EFSA CÔNG BỐ Ý KIÊN KHOA HỌC VỀ CẢI DẦU HẠT BA SỰ KIỆN CỦA MONSANTO VÀ BAYER

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 12 tháng 4 năm 2017

XÁC ĐỊNH GEN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN KHẢ NĂNG CHỊU LẠNH Ở GIAI ĐOẠN MẠ CỦA CÂY LÚA

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 12 tháng 4 năm 2017

TỔNG QUAN VỀ NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG NGHỆ CHỈNH SỬA BỘ GENOME THỰC VẬT

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 12 tháng 04 năm 2017 

KHOẢNG 2 TỶ NGƯỜI TRÊN THẾ GIỚI PHỤ THUỘC VÀO THỰC PHẨM NHẬP KHẨU

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 19 tháng 04 năm 2017