Thông tin Công nghệ sinh học

THỔ NHĨ KỲ CHẤP NHẬN THÊM BỐN SỰ KIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC

​Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 9 tháng 8 năm 2017 

CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN HỨA HẸN MỘT NGUỒN DẦU CÁ DỒI DÀO

​Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 9 tháng 8 năm 2017 

ĐÁNH GIÁ HVPAPHY_A – MỘT GEN CỦA CÂY LÚA MẠCH SỬ DỤNG HỆ THỐNG CRISPR-CAS9 VÀ TALEN

​Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 9 tháng 8 năm 2017 

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP TOÀN CẦU CÓ THỂ ĐẠT MỨC 39,5 TỶ USD VÀO NĂM 2022

​Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 16 tháng 8 năm 2017 

CTNBIO CỦA BRAZIL CHẤP THUẬN GIỐNG ĐẬU TƯƠNG BIẾN ĐỔI GEN MỚI

​Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 16 tháng 8 năm 2017 

GẠO ĐA DINH DƯỠNG BIẾN ĐỔI GEN CUNG CẤP BA LOẠI VI CHẤT CHỐNG SUY DINH DƯỠNG

​Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 16 tháng 8 năm 2017 

OGTR ÚC NHẬN ĐĂNG KÝ CẤP PHÉP THƯƠNG MẠI HÓA BÔNG BIẾN ĐỔI GEN

​Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 23 tháng 8 năm 2017 

NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN CHỨA GEN TỪ TẢO CÓ THỂ ĐƯỢC CẢI THIỆN

​Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 30 tháng 8 năm 2017 

APEC: CÔNG NGHỆ SINH HỌC – CÔNG CỤ MẠNH MẼ CHO NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 6 tháng 9 năm 2017