Thông tin Công nghệ sinh học

TRÌNH TỰ GENOME CỦA NGÔ 5310 TUỔI COB CUNG CẤP HIỂU BIẾT VỀ SỰ THUẦN HÓA NGÔ SƠ KHAI

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 23 tháng 11 năm 2016 

ETHIOPIA THƯƠNG MẠI HÓA BÔNG BT TRONG 2 NĂM TỚI

Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 01 tháng 12 năm 2016 

AUSTRALIAN OGTR NHẬN ĐƠN XIN CẤP PHÉP KHẢO NGHIỆM LÚA MÌ BIẾN ĐỔI GEN

Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 01 tháng 12 năm 2016 

CÁC NHÀ KHOA HỌC ỨNG DỤNG KỸ THUẬT DI TRUYỀN TRÊN CÂY NGÔ ĐỂ SẢN XUẤT RA ASTAXANTHIN

Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 01 tháng 12 năm 2016 

CÔNG CHÚNG CHẤP NHẬN THỰC PHẨM TỪ CÂY TRỒNG CHỈNH SỬA GEN

​Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 01 tháng 12 năm 2016 

ĐẬU ĐŨA BIẾN ĐỔI GEN ĐÃ SẴN SÀNG CHO NÔNG DÂN NIGERIA VÀO NĂM 2019

​Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 07 tháng 12 năm 2016 

USDA FAS-GAIN BÁO CÁO CẬP NHẬT CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP TẠI MỸ LATIN

​Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 07 tháng 12 năm 2016 

CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU GIẢI MÃ CƠ SỞ GEN QUY ĐỊNH HÌNH DẠNG LÁ CÂY BÔNG

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 11 tháng 01 năm 2017 

CUBA DỰ ĐỊNH TRỒNG ĐẬU TƯƠNG VÀ NGÔ BIẾN ĐỔI GEN TỪ VỤ XUÂN 2017

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 11 tháng 01 năm 2017