Thông tin Công nghệ sinh học

OGTR ÚC NHẬN ĐƯỢC ĐƠN XIN THƯƠNG MẠI HÓA HOA RUM BIẾN ĐỔI GEN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 18 tháng 10 năm 2017 

TÌM THẤY GEN GIÚP CHỌN TẠO RA GIỐNG LÚA MÌ LAI

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 18 tháng 10 năm 2017 

SIÊU BIỂU HIỆN GEN BJHMGS1 TĂNG CƯỜNG CÁC CHẤT CÓ LỢI CHO SỨC KHỎE TRONG QUẢ CÀ CHUA

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 18 tháng 10 năm 2017 

NIGERIA CHUẨN BỊ CHO VIỆC THƯƠNG MẠI HÓA ĐẬU ĐŨA BT VÀ BÔNG BT VÀO NĂM 2018

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 25 tháng 10 năm 2017 

KHẢO NGHIỆM KHOAI TÂY KHÁNG BỆNH CHO KẾT QUẢ TÍCH CỰC Ở UGANDA

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 25 tháng 10 năm 2017 

CÁC NHÀ KHOA HỌC PHÁT HIỆN RA CON ĐƯỜNG CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG LÚA MẠCH

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 25 tháng 10 năm 2017

LÚA 'SUPERCHARGED' MANG GEN NGÔ CÓ THỂ LÀM TĂNG NĂNG SUẤT

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 25 tháng 10 năm 2017

GIẢI MÃ THÀNH CÔNG BỘ GEN BÍ ĐỎ

Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 2 tháng 11 năm 2017 

CÁC NHÀ KHOA HỌC TỪ TRUNG QUỐC PHÁT TRIỂN LOẠI LÚA CÓ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG TRONG NƯỚC BIỂN

​Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 2 tháng 11 năm 2017