Thông tin Công nghệ sinh học

OGTR ÚC MỜI ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VỀ KHẢO NGHIỆM CẢI DẦU GM

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 19 tháng 9 năm 2018 

CÁCGENE ỨNG VIÊN LIÊN QUAN ĐẾN KHẢ NĂNG CHỊU HẠN CỦA CÂY BÔNG

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 19 tháng 9 năm 2018 

BILL GATES: HẠT GIỐNG GMO CÓ THỂ GIÚP NÔNG DÂN THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 26 tháng 9 năm 2018 

CÁC NHÀ KHOA HỌC TÌM RA “ĐIỂM NÓNG” TRONG HỆ GEN LÚA MÌ CHO HÀM LƯỢNG KẼM CAO

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 26 tháng 9 năm 2018 

CÁC NHÀ KHOA HỌC TÌM RA CÁC GEN SWEET CHỐNG LẠI VI KHUẨN BẠC LÁ

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 26 tháng 9 năm 2018 

ÁP DỤNG CRISPR-CAS9 ĐỂ XÁC ĐỊNH GEN TỰ VỆ TOMV Ở CÂY CÀ CHUA

​Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 26 tháng 9 năm 2018 

NHÓM CÁC NHÀ SINH HỌC QUỐC TẾ TẠO RA GIỐNG CÀ CHUA MỚI NHỜ CHỈNH SỬA HỆ GEN

Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 3 tháng 10 năm 2018 

NGHIÊN CỨU CHO THẤY HOẠT ĐỘNG CỦA GEN VÀO BUỔI SÁNG HÀNG NGÀY HƯỚNG ĐẾN SỰ RA HOA

​Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 3 tháng 10 năm 2018 

CÁC NHÀ KHOA HỌC TẠO RA NGÔ NĂNG SUẤT CAO HƠN ĐỂ ỨNG PHÓ VỚI KHÍ HẬU TRONG TƯƠNG LAI

​Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 3 tháng 10 năm 2018 

HỘI ĐỒNG NGŨ CỐC QUỐC TẾ DỰ BÁO SẢN LƯỢNG NGŨ CỐC CỦA TÂY BAN NHA SẼ TĂNG TRONG NĂM 2018-2019

​Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 3 tháng 10 năm 2018