Thông tin Công nghệ sinh học

CÁC NHÀ KHOA HỌC PHÁT HIỆN RA ENZYME GIÚP LÚA MÌ KHÁNG MẶN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 3 tháng 4 năm 2019 

NHÓM CÁC NHÀ KHOA HỌC QUỐC TẾ PHÁT HIỆN RA CƠ CHẾ QUAN TRỌNG TRONG MIỄN DỊCH Ở CÂY TRỒNG

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 3 tháng 4 năm 2019 

GIẢI MÃ THÀNH CÔNG HỆ GEN LÚA MÌ CỨNG

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 10 tháng 4 năm 2019 

TÌM KIẾM NGUỒN KHÁNG MẶN MỚI TRONG CÀ RỐT

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 10 tháng 4 năm 2019 

NĂNG SUẤT NGÔ BẤT NGỜ BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI GEN 'MOONLIGHTING'

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 10 tháng 4 năm 2019 

EFSA ĐƯA RA Ý KIẾN KHOA HỌC VỀ NGÔ GM 6 SỰ KIỆN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 10 tháng 4 năm 2019 

KNOCKOUTS GEN ĐƠN VÀ ĐA GEN BẰNG CRISPR-CAS9 TRÊN CÂY NGÔ

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 10 tháng 4 năm 2019 

CÁC NHÀ KHOA HỌC TRUNG QUỐC CHỈNH SỬA HỆ GEN LÚA MÌ ĐỂ KIỂM SOÁT CỎ DẠI

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 17 tháng 4 năm 2019 

PAKISTAN THÔNG BÁO HỢP TÁC QUỐC GIA TRONG KHẢO NGHIỆM 85 GIỐNG BÔNG BT

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 17 tháng 4 năm 2019