Thông tin Công nghệ sinh học

Agrobacterium –chuyển gen qua trung gian của hệ thống crispr / cas9 trong cà chua

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 23 tháng 1 năm 2019

Trung tâm John Innes áp dụng cho lúa mì biến đổi gen, khảo nghiệm CRISPR BRASSICA

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 23 tháng 1 năm 2019

Nhà sinh học nữ của USDA ARS ẵm giải thưởng khoa học nông nghiệp và thực phẩm NAS

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 6 tháng 2 năm 2019

CÁC NHÀ KHOA HỌC SẮP XẾP TRÌNH TỰ BỘ GEN CỦA KÊ VÀNG

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 6 tháng 2 năm 2019

CÁC NHÓM NGHIÊN CỨU KHÁM PHÁ CÁCH THỰC VẬT ĐỐI PHÓ VỚI TÌNH TRẠNG THIẾU SẮT

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 6 tháng 2 năm 2019

SẮN CÔNG NGHỆ SINH HỌC CHO HÀM LƯỢNG SẮT CAO HƠN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 6 tháng 2 năm 2019

HỆ THỐNG CRISPR-CAS9 ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ CHỐNG LẠI VIRUS SÓC LÁ GÂY BỆNH TRÊN CHUỐI

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 6 tháng 2 năm 2019