Thông tin Công nghệ sinh học

NHÓM CÁC NHÀ KHOA HỌC QUỐC TẾ GIẢI TRÌNH TỰ THÀNH CÔNG BỘ GEN DÂU TÂY

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 6 tháng 3 năm 2019

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÂY TRỒNG KHÔNG BỊ NHIỄM VI KHUẨN?

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 6 tháng 3 năm 2019 

CHIẾN THẮNG TRONG CUỘC CHIẾN CHỐNG SÂU BỆNH HẠI ĐẬU TƯƠNG

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 6 tháng 3 năm 2019 

NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT XÁC ĐỊNH MỘT NỀN TẢNG CHUNG CHO NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG Ở CHÂU ÂU

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 6 tháng 3 năm 2019 

XÁC ĐỊNH GEN QUY ĐỊNH VỊ CHUA Ở QUẢ CÓ MÚI

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 6 tháng 3 năm 2019 

BỘ GEN CÂY TRỒNG CỔ ĐẠI CÓ THỂ GIÚP LÀM TĂNG SẢN LƯỢNG

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 13 tháng 3 năm 2019 

TÌM RA GEN QUY ĐỊNH SỰ ĐA DẠNG VỀ KIỂU HÌNH Ở CÂY HỌ BRASSICA

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 13 tháng 3 năm 2019

GẠO VÀNG SẼ CÓ MẶT TẠI BANGLADESH TRONG VÀI THÁNG TỚI

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 13 tháng 3 năm 2019