Thông tin Công nghệ sinh học

CÁC NHÀ KHOA HỌC CHIA SẺ NHỮNG THÀNH TỰU TRONG NGHIÊN CỨU GENOME CỎ LINH LĂNG

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 20 tháng 7 năm 2016 

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VỀ KINH TẾ VÀ MÔI TRƯỜNG CỦA LỆNH CẤM GMO TRÊN TOÀN CẦU

Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 27 tháng 7 năm 2016 

NHÓM CÁC NHÀ KHOA HỌC QUỐC TẾ GIẢI TRÌNH TỰ BỘ GEN LÚA MẠCH 6000 NĂM TUỔI

​Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 27 tháng 7 năm 2016 

LIÊN MINH CHÂU ÂU PHÊ DUYỆT NHẬP KHẨU BA GIỐNG ĐẬU TƯƠNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC

​​Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 27 tháng 7 năm 2016 

HẠCH TOÁN CHI PHÍ PHÁT TRIỂN CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN

Bản tin Cây trồng Công nghệ Sinh học ngày 3 tháng 8 năm 2016  

OBAMA KÝ LUẬT GHI NHÃN THỰC PHẨM BIẾN ĐỔI GEN

Bản tin Cây trồng Công nghệ Sinh học ngày 3 tháng 8 năm 2016  

GIỐNG LÚA “SIÊU SAO” GIẢM THẤT THOÁT PHÂN BÓN, GIẢM Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

Bản tin Cây trồng Công nghệ Sinh học ngày 3 tháng 8 năm 2016  

CÁC NHÀ KHOA HỌC XÁC ĐỊNH CƠ CHẾ LÀM MỀM CÀ CHUA

Bản tin Cây trồng Công nghệ Sinh học ngày 3 tháng 8 năm 2016