Thông tin Công nghệ sinh học

GIỐNG LÚA MÌ MỚI MANG CÁC GEN THẤP CÂY ĐẦY HỨA HẸN

Thông tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 14 tháng 9 năm 2016 

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SINH HỌC NAM Á MỜI GÓP Ý CÔNG KHAI ĐỂ ỦNG HỘ MÙ TẠT BIẾN ĐỔI GEN

Thông tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 14 tháng 9 năm 2016 

CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU TẠO RA KHÁNG POTYVIRUS Ở ARABIDOPSIS BẰNG VIỆC SỬ DỤNG CRISPR/CAS9

​Thông tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 14 tháng 9 năm 2016 

TREHALASE LÀ GEN ĐIỀU HÒA BIỂU HIỆN CỦA SINH TỔNG HỢP CHITIN CỦA MỌT ĐỎ

​​Thông tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 14 tháng 9 năm 2016 

ỦY BAN CHÂU ÂU PHÊ CHUẨN NGÔ BIẾN ĐỔI GEN CỦA SYNGENTA

​​​Thông tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 21 tháng 9 năm 2016 

CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU NÂNG CAO KHẢ NĂNG KHÁNG ĐẠO ÔN Ở LÚA BẰNG CRISPR/CAS9- ĐỘT BIẾN ĐIỂM TẠI GEN OSERF922

​​​Thông tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 21 tháng 9 năm 2016 

TANZANIA TRỒNG THỬ NGHIỆM NGÔ CHUYỂN GEN LẦN ĐẦU TIÊN

Bản tin Công nghệ sinh học ngày 12 tháng 10 năm 2016