Thông tin Công nghệ sinh học

ĐẠI HỌC ẤN ĐỘ PHÁT TRIỂN CÁC GIỐNG BÔNG BT CÓ HẠT GIỐNG TÁI SỬ DỤNG

Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 15 tháng 03 năm 2017 

VIỆN HÀN LÂM NÔNG NGHIỆP NHẬT BẢN ĐỀ XUẤT KHẢO NGHIỆM DIỆN HẸP CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN

Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 15 tháng 03 năm 2017 

GEN KNOCKOUT Ở DƯA HẤU DỰA TRÊN CÔNG NGHỆ CRISPR/CAS9

Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 15 tháng 03 năm 2017 

CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU VIB-UGENT KHÁM PHÁ RA GEN NÂNG CAO NĂNG SUẤT HẠT Ở NGÔ

Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 22 tháng 03 năm 2017 

SẢN XUẤT RA PEPTIDE BP178 DIỆT VI KHUẨN TỪ NỘI NHŨ HẠT GẠO

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 22 tháng 3 năm 2017 

CÁC NHÀ KHOA HỌC PHÁT TRIỂN LÚA BIẾN ĐỔI GEN TRỖ THEO YÊU CẦU

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 6 tháng 4 năm 2017 

CRISPR-CAS9 VÀ -CPF1 SỬA CHỮA GEN PHÁT TRIỂN KHÍ KHỔNG CỦA CÂY LÚA

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 6 tháng 4 năm 2017 

108 TRIỆU NGƯỜI PHẢI ĐỔI MẶT VỚI TÌNH TRẠNG MẤT AN NINH LƯƠNG THỰC

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 12 tháng 4 năm 2017