Thông tin Công nghệ sinh học

CÁC NHÀ KHOA HỌC CỦA BARI ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH THƯƠNG MẠI KHOAI TÂY BIẾN ĐỔI GEN Ở BANGLADESH

​​Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 18 tháng 01 năm 2017 

CÁC NHÀ KHOA HỌC TIẾN HÀNH MÔ TẢ ĐẶC ĐIỂM CHỨC NĂNG GEN NHIỄM BỆNH PHẤN TRẮNG Ở CÀ TÍM

​​Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 18 tháng 01 năm 2017 

TĂNG CƯỜNG THÀNH PHẦN ACID BÉO TRONG CÂY CẢI CAMELINA BẰNG CRISPR/CAS9

​​​Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 18 tháng 01 năm 2017 

USDA ĐỀ XUẤT CÁC QUY ĐỊNH TRONG LUẬT CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 25 tháng 01 năm 2017 

KỸ THUẬT DI TRUYỀN MỚI GIÚP THIẾT KẾ VÀ NGHIÊN CỨU CÁC HỆ THỐNG SINH HỌC

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 25 tháng 01 năm 2017 

OGTR CHO PHÉP KHẢO NGHIỆM BÔNG BIẾN ĐỔI GEN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 25 tháng 01 năm 2017