Thông tin Công nghệ sinh học

PHÁT SINH ĐỘT BIẾN CÓ CHỦ ĐÍCH BẰNG HỆ THỐNG TALEN TRÊN BẢN SAO CHÉP COMT CỦA MÍA ĐƯỜNG

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 27 tháng 09 năm 2017 

LÚA MÌ BIỂN ĐỔI GEN CHỨA ÍT GLUTEN ĐƯỢC SỬ DỤNG LÀM BÁNH MÌ

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 4 tháng 10 năm 2017

SIÊU BIỂU HIỆN GEN OSERF48 KÍCH THÍCH TĂNG TRƯỞNG RỄ VÀ SỰ CHỐNG CHỊU KHÔ HẠN Ở CÂY LÚA

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 4 tháng 10 năm 2017

ÁP DỤNG HỆ THỐNG CHỈNH SỬA HỆ GEN CRISPR-CAS9 TRÊN CẢI DẦU THỂ NHỊ BỘI KÉP KHÁC LOÀI

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 4 tháng 10 năm 2017

NÔNG DÂN VÀ LIÊN MINH CÁC TRANG TRẠI TẠI MỸ THU HÚT NGƯỜI TIÊU DÙNG VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 4 tháng 10 năm 2017

TÁO CÔNG NGHỆ SINH HỌC KHÔNG BỊ ĐỐM NÂU SẼ CÓ MẶT SỚM TẠI HOA KỲ

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 11 tháng 10 năm 2017 

NGHIÊN CỨU: AN NINH LƯƠNG THỰC CẦN NHIỀU HƠN TỪ CÁC CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 18 tháng 10 năm 2017 

HÀNH LANG PHÁP LÝ CHO CÁC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP CHỈNH SỬA GEN TẠI CHÂU ÂU

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 11 tháng 10 năm 2017 

CHỈ SỐ ĐÓI NGHÈO TOÀN CẦU GIẢM VỀ MẶT DÀI HẠN NHƯNG MỨC ĐỘ VẪN CÒN CAO

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 18 tháng 10 năm 2017 

LÚA VÀNG DẪN ĐẦU TRONG VIỆC SẢN XUẤT GIỐNG GẠO TỐT HƠN CHO SỨC KHỎE

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 18 tháng 10 năm 2017