Thông tin Công nghệ sinh học

BIỂU HIỆN GEN KHÁNG HẠN Ở ĐU ĐỦ

​Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 3 tháng 10 năm 2018 

ĐẬU TƯƠNG CHỈNH SỬA GEN ĐÃ ĐƯỢC THU HOẠCH TẠI MỸ

​Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 10 tháng 10 năm 2018 

KHẢO SÁT: HẦU HẾT NGƯỜI MỸ CÒN NHẦM LẪN VỀ CÁC SẢN PHẨM BIẾN ĐỔI GEN

​Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 10 tháng 10 năm 2018 

EUSTICE: CÂY TRỒNG CHỈNH SỬA GEN LÀ CẦN THIẾT

​Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 10 tháng 10 năm 2018 

GEN CÂY BÔNG LÀM GIẢM MỨC ĐỘ NHẠY CẢM CỦA CÂY TRỒNG VỚI STRESS Ở GIAI ĐOẠN CÂY CON

​Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 10 tháng 10 năm 2018 

LÚA MỲ CHỈNH SỬA GEN CÓ HÀM LƯỢNG XƠ CAO SẼ CÓ MẶT TRÊN THỊ TRƯỜNG VÀO NĂM 2020

​Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 17 tháng 10 năm 2018 

THỎA THUẬN GIỮA IRRI VÀ CROP TRUST BẢO VỆ BỘ SƯU TẬP GIỐNG LÚA GẠO LỚN NHẤT THẾ GIỚI

​Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 17 tháng 10 năm 2018 

GEN ĐẬU TƯƠNG KHÁNG STRESS KIỀM Ở CỎ LINH LĂNG

​​Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 17 tháng 10 năm 2018 

CRISPR-CAS9 ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ TÌM GEN ĐÍCH CỦA NẤM GÂY BỆNH ĐẠO ÔN LÚA

​​Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 17 tháng 10 năm 2018