Thông tin Công nghệ sinh học

ỨNG DỤNG CHỈNH SỬA GEN BẰNG CRISPR-CAS9 TRÊN DÂU TÂY HOANG DẠI

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 25 tháng 4 năm 2018 

CRISPR TIẾT LỘ VAI TRÒ CỦA PROTEIN SLMPK20 TRONG PHÁT TRIỂN PHẤN HOA CÀ CHUA

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 25 tháng 4 năm 2018 

NGÔ WEMA CHO THẤY KHẢ NĂNG KHÁNG SÂU XANH MÙA THU Ở MOZAMBIQUE

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 02 tháng 5 năm 2018 

CÁC NHÀ KHOA HỌC LÀM TĂNG SẢN LƯỢNG THUỐC SỐT RÉT TRÊN CÂY TRỒNG

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 02 tháng 5 năm 2018 

GEN SLAGL6 LÀ CHÌA KHÓA TẠO RA CÀ CHUA KHÔNG HẠT

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 02 tháng 5 năm 2018 

GEN PCWRKY33 TỪ CÂY KNOTWEED NHẬT BẢN LÀM GIẢM KHẢ NĂNG KHÁNG MẶN TRONG CÂY ARABIDOPSIS CHUYỂN GEN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 02 tháng 5 năm 2018 

NĂNG SUẤT HƯỚNG DƯƠNG Ở TANZANIA TĂNG NHỜ HẠT GIỐNG MỚI

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 09 tháng 5 năm 2018 

OGTR ÚC MỜI ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CHO KHẢO NGHIỆM LÚA MÌ BIẾN ĐỔI GEN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 09 tháng 5 năm 2018

SLBZIP1 ĐIỀU HÓA TÍNH CHỐNG CHỊU STRESS SINH HỌC VÀ PHI SINH HỌC CỦA CÂY CÀ CHUA

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 09 tháng 5 năm 2018