Thông tin Công nghệ sinh học

KHOAI TÂY CHỈNH SỬA GEN KHÔNG BỊ THÂM TÍM ĐƯỢC THÔNG QUA ĐỂ THƯƠNG MẠI BỞI USDA

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 3 tháng 11 năm 2016 

CÁC NHÀ KHOA HỌC TÌM RA GEN SGR GÂY RA THAY ĐỔI MÀU TRÊN LÁ

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 3 tháng 11 năm 2016 

CÁC NHÀ KHOA HỌC XÁC ĐỊNH CHẤT DẪN PHÂN TỬ GIÚP CÂY KHÁNG HẠN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 9 tháng 11 năm 2016 

USDA CÔNG BỐ CẬP NHẬT VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP TẠI Ý VÀ PHÁP

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 9 tháng 11 năm 2016 

VIỆN NGHIÊN CỨU ROTHAMSTED NỘP ĐƠN XIN KHẢO NGHIỆM LÚA MÌ BIẾN ĐỔI GEN

​Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 9 tháng 11 năm 2016 

KHẢO SÁT CHO THẤY 2/3 CÔNG CHÚNG ỦNG HỘ CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 9 tháng 11 năm 2016 

CÁC NHÀ KHOA HỌC PHÁT TRIỂN LÚA MÌ LỤC BỘI BIẾN ĐỔI GEN KHÔNG CÓ MARKER CHỌN LỌC

​Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 9 tháng 11 năm 2016