Thông tin Công nghệ sinh học

ENZYME ĐÓNG VAI TRÒ QUAN TRỌNG TRONG VIỆC CÂY TRỒNG PHẢN ỨNG VỚI LẠNH

​​Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 24 tháng 10 năm 2018 

CÂY TRỒNG GM ĐẦU TIÊN Ở INDONESIA SẼ SỚM ĐƯỢC THƯƠNG MẠI HÓA

​​Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 24 tháng 10 năm 2018 

GEN VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG LIÊN QUAN ĐẾN KHỐI LƯỢNG HẠT LÚA MÌ TRONG ĐIỀU KIỆN KHÔ HẠN

​​Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 24 tháng 10 năm 2018 

CÁC NHÀ KHOA HỌC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CHỈNH SỬA GEN ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG VƯỜN

​​Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 24 tháng 10 năm 2018 

BẰNG SÁNG CHẾ HOA KỲ ĐƯỢC TRAO CHO TỔ HỢP XÁC ĐỊNH DNA

​​Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 7 tháng 11 năm 2018 

CHÌA KHÓA ĐỘT BIẾN GEN KHÁNG SÂU BỆNH HẠI BÔNG

Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 7 tháng 11 năm 2018

GEN TĂNG CƯờNG TÍNH KHÁNG CủA LÚA GạO ĐốI VớI VIRUS TUNGRO

Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 7 tháng 11 năm 2018