Thông tin Công nghệ sinh học

CHUYỂN GIAO KHẢ NĂNG DIỆT TRỪ CỎ DẠI CỦA LÚA MIẾN VÀO LÚA GẠO

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 5 tháng 9 năm 2018

SỬ DỤNG HAI PHƯƠNG PHÁP TÌM KIẾM GEN ỨNG VIÊN MÃ HÓA CAPSAICINOID TRONGGIỐNG ỚT CAY

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 5 tháng 9 năm 2018

SO SÁNHCAS9 VÀ CAS12A KHI CHỈNH SỬA GEN ĐÍCH CỦA HỆ GEN CÂY NGÔ

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 5 tháng 9 năm 2018

ARGENTINA PHÁT HÀNH ĐẬU TƯƠNG CHỊU HẠN MẶN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 12 tháng 9 năm 2018

TẢO LỤC – LAM HỨA HẸN LÀM TĂNG NĂNG SUẤT CỦA NHỮNG CÂY TRỒNG QUAN TRỌNG

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 12 tháng 9 năm 2018

RNAI ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ CHUYỂN TÍNH KHÁNG HÉO VERTICILLIUM WILT VÀO CÂY BÔNG

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 12 tháng 9 năm 2018

CÁC NHÀ KHOA HỌC TÌM RA CƠ SỞ DI TRUYỀN CỦA BÔNG SỢI NÂU

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 12 tháng 9 năm 2018 

UN: ĐÓI NGHÈO TRÊN THẾ GIỚI TIẾP TỤC TĂNG LÊN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 19 tháng 9 năm 2018 

CÁC NHÀ KHOA HỌC CẢI TIẾN KHẢ NĂNG KHÁNG NHIỄM ĐỘC SẮT VÀ NĂNG SUẤT LÚA GẠO PỬ CHÂU PHI

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 19 tháng 9 năm 2018