Thông tin Công nghệ sinh học

SCHRABGDI1 CỦA CÀ CHUA HOANG DÃ QUY ĐỊNH KHẢ NĂNG CHỊU MẶN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 12 tháng 7 năm 2017 

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG VỆ TRONG CÂY CÀ CHUA GÂY RA TÌNH TRẠNG ĂN THỊT ĐỒNG LOẠI TRONG SÂU HẠI

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 19 tháng 7 năm 2017 

OGTR ÚC PHÊ DUYỆT KHẢO NGHIỆM ĐỒNG RUỘNG LÚA MÌ VÀ LÚA MẠCH BIẾN ĐỔI GEN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 19 tháng 7 năm 2017 

BIỂU HIỆN GEN CẢM ỨNG TA-LR34RES TẠO RA TÍNH KHÁNG BỆNH Ở LÚA MẠCH

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 19 tháng 7 năm 2017 

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY LÚA CESIUM THẤP THÔNG QUA CRISPR-CAS

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 19 tháng 7 năm 2017 

CỔNG THÔNG TIN ĐƯỢC THIẾT LẬP ĐỂ TĂNG TỐC NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN TRONG THỰC VẬT

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 26 tháng 7 năm 2017 

GEN MỚI TRONG NGÔ CÓ THỂ KHÁNG LẠI NHIỀU LOẠI BỆNH

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 26 tháng 7 năm 2017  

NGA DỰ THẢO QUY ĐỊNH CHO THỨC ĂN CHĂN NUÔI BIẾN ĐỔI GEN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 26 tháng 7 năm 2017