Thông tin Công nghệ sinh học

LẦN ĐẦU HOÀN THÀNH VIỆC THU HOẠCH TÁO VÀNG ARCTIC® GOLDEN

​Bản tin Công nghệ sinh học ngày 12 tháng 10 năm 2016 

LỢI NHUẬN CỦA 20 NĂM CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN Ở CANADA

​​​Bản tin Công nghệ sinh học ngày 26 tháng 10 năm 2016 

EFSA CÔNG BỐ Ý KIẾN KHOA HỌC CHO VIỆC PHÁT HÀNH THƯƠNG MẠI BÔNG BIẾN ĐỔI GEN GHB119

​​​Bản tin Công nghệ sinh học ngày 26 tháng 10 năm 2016 

CÁC NHÀ KHOA HỌC PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG GEN PHYTOENE SYNTHASE 1 TRONG CÂY LÚA MÌ

​Bản tin Công nghệ sinh học ngày 26 tháng 10 năm 2016