Thông tin Công nghệ sinh học

TỔNG THỐNG MỸ DONALD TRUMP ĐỀ CẬP ĐẾN CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI HỘI NGHỊ AFBF

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 17 tháng 01 năm 2018 

NRGENE BÁO CÁO BỘ GEN KHOAI TÂY THỰC PHẨM ĐẦU TIÊN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 17 tháng 01 năm 2018 

CHỌN GIỐNG CÂY TRỒNG TỐC ĐỘ CAO MỞ ĐƯỜNG CHO CÂY TRỒNG TRONG TƯƠNG LAI

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 17 tháng 01 năm 2018 

PHÁT TRIỂN GIỐNG LÚA NẾP THÔNG QUA HỆ THỐNG CRISPR-CAS9 - ĐỘT BIẾN CÓ CHỦ ĐÍCH

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 17 tháng 01 năm 2018 

NÔNG DÂN NIGERIA CÓ THỂ SỚM TRỒNG ĐẬU ĐŨA BT

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 24 tháng 01 năm 2018 

U.S. FDA CHẤP THUẬN GẠO GE CỦA TRUNG QUỐC

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 24 tháng 01 năm 2018 

VAI TRÒ CỦA GEN SLJAZ2 TRONG CÂY CÀ CHUA

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 24 tháng 01 năm 2018 

ỨNG DỤNG CRISPR-CAS9 TRONG TẾ BÀO CÂY CÀ RỐT.

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 24 tháng 01 năm 2018 

NAMIBIA RA MẮT PHÒNG THÍ NGHIỆM PHÁT HIỆN GM ĐẦU TIÊN

Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 31 tháng 01 năm 2018 

TÁO FUJI ARCTIC® ĐÃ ĐƯỢC CANADA PHÊ DUYỆT

Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 31 tháng 01 năm 2018