Thông tin Công nghệ sinh học

CÁC NHÀ KHOA HỌC CỦA CSIRO ĐÃ PHÁT TRIỂN LOẠI LÚA MÌ MỚI CÓ LƯỢNG CHẤT XƠ GẤP 10 LẦN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 20 tháng 12 năm 2017 

CHU TRÌNH TRUYỀN TÍN HIỆU MỚI GIÚP CÂY LÚA CHỐNG CHỊU LẠNH GIÁ

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 20 tháng 12 năm 2017 

CÁC NHÀ KHOA HỌC SỬ DỤNG CRISPR ĐỂ CẢI BIÊN PROMOTERS VÀ NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 20 tháng 12 năm 2017 

IITA BẮT ĐẦU KHẢO NGHIỆM DIỆN HẸP SẮN CHUYỂN GEN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 10 tháng 01 năm 2018 
 

CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU TÌM THẤY CƠ CHẾ DI TRUYỀN CÓ THỂ LÀM TĂNG NĂNG SUẤT CÂY NGŨ CỐC

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 10 tháng 01 năm 2018 

ỦY BAN CHÂU ÂU CHO PHÉP TRỒNG 6 VỤ LÚA BIẾN ĐỔI GEN LÀM THỰC PHẨM VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 10 tháng 01 năm 2018 

TAHDZIPI-5 ĐIỀU KHIỂN CHỐNG CHỊU KHÔ HẠN VÀ LẠNH CỦA CÂY LÚA MÌ

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 10 tháng 01 năm 2018 

GIÁ THỰC PHẨM GIẢM VÀO THÁNG 12 NĂM 2017

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 17 tháng 01 năm 2018