Thông tin Công nghệ sinh học

CÁC NHÀ KHOA HỌC PHÁT TRIỂN KHOAI TÂY KHÁNG BỆNH MỐC SƯƠNG

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 2 tháng 11 năm 2017 

CÁC NHÀ KHOA HỌC KENYA TÌM THẤY GEN KHÁNG CỎ DẠI MỚI TRONG CÂY CAO LƯƠNG DẠNG DẠI

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 8 tháng 11 năm 2017 

VITAMIN E Ở CÂY NGÔ HƯỚNG TỚI CÂY TRỒNG CÓ NHIỀU CHẤT DINH DƯỠNG HƠN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 8 tháng 11 năm 2017 

CRISPR-CAS9 TRONG CHỈNH SỬA HỆ GEN CÂY SẮN

​Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 8 tháng 11 năm 2017 

QUT TRỒNG LOẠI CHUỐI KHÁNG BỆNH PANAMA ĐẦU TIÊN TRÊN THẾ GIỚI

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 22 tháng 11 năm 2017