Thông tin Công nghệ sinh học

CTNBIO CỦA BRAZIL CHẤP THUẬN GIỐNG ĐẬU TƯƠNG BIẾN ĐỔI GEN MỚI

​Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 16 tháng 8 năm 2017 

GẠO ĐA DINH DƯỠNG BIẾN ĐỔI GEN CUNG CẤP BA LOẠI VI CHẤT CHỐNG SUY DINH DƯỠNG

​Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 16 tháng 8 năm 2017 

OGTR ÚC NHẬN ĐĂNG KÝ CẤP PHÉP THƯƠNG MẠI HÓA BÔNG BIẾN ĐỔI GEN

​Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 23 tháng 8 năm 2017 

NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN CHỨA GEN TỪ TẢO CÓ THỂ ĐƯỢC CẢI THIỆN

​Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 30 tháng 8 năm 2017 

APEC: CÔNG NGHỆ SINH HỌC – CÔNG CỤ MẠNH MẼ CHO NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 6 tháng 9 năm 2017 

RNAI LÀM TĂNG TÍNH KHÁNG CỦA ĐẬU TƯƠNG ĐỐI VỚI BỆNH DO VIRUS

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 6 tháng 9 năm 2017 

GIỐNG LÚA MẠCH MỚI ĐƯỢC PHÁT TRIỂN ĐỂ GIÚP GIẢM BỚT CHOLESTEROL

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 13 tháng 9 năm 2017 

BỘ GEN KHOAI LANG CUNG CẤP THÔNG TIN ĐẦY ĐỦ VỀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY KHOAI LANG

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 13 tháng 9 năm 2017 

LYSIN MOTIF CÓ TRONG PROTEIN CÓ VAI TRÒ QUAN TRỌNG TRONG CÂY BÔNG TỰ BẢO VỆ ĐỐI VỚI VERTICILLIUM DAHLIAE

​Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 13 tháng 9 năm 2017