Thông tin Công nghệ sinh học

CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU KHÁM PHÁ RA CHẤT ĐIỀU HÒA DI TRUYỀN CHO TINH BỘT VÀ PROTEIN TRONG NGÔ

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 29 tháng 5 năm 2019

CTNBIO, BRAZIL PHÊ DUYỆT THƯƠNG MẠI HÓA ĐẬU TƯƠNG HB4

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 29 tháng 5 năm 2019

AUSTRALIAN OGTR CHẤP THUẬN KHẢO NGHIỆM ĐẬU GÀ GM

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 29 tháng 5 năm 2019

NHẬT BẢN KHỞI XƯỚNG THẢO LUẬN VỀ VIỆC DÁN NHÃN CHO THỰC PHẨM CHỈNH SỬA HỆ GEN

Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 5 tháng 6 năm 2019 

170 NHÀ KHOA HỌC ĐÃ TỚI BARCELONA ĐỂ CHIA SẺ CÁC NGHIÊN CỨU CÂY TRỒNG HÀNG ĐẦU

​Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 5 tháng 6 năm 2019 

PROTEIN BT ĐÃ BỊ PHÂN HỦY TRONG ĐẤT TRỒNG LÚA

​​Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 5 tháng 6 năm 2019 

NHÀ CHỌN GIỐNG RAU SIMON GROOT ĐẠT GIẢI THƯỞNG LƯƠNG THỰC THẾ GIỚI 2019

​​Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 13 tháng 6 năm 2019