Thông tin Công nghệ sinh học

CTNBIO, BRAZIL PHÊ DUYỆT THƯƠNG MẠI HÓA ĐẬU TƯƠNG HB4

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 29 tháng 5 năm 2019

AUSTRALIAN OGTR CHẤP THUẬN KHẢO NGHIỆM ĐẬU GÀ GM

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 29 tháng 5 năm 2019

NHẬT BẢN KHỞI XƯỚNG THẢO LUẬN VỀ VIỆC DÁN NHÃN CHO THỰC PHẨM CHỈNH SỬA HỆ GEN

Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 5 tháng 6 năm 2019 

170 NHÀ KHOA HỌC ĐÃ TỚI BARCELONA ĐỂ CHIA SẺ CÁC NGHIÊN CỨU CÂY TRỒNG HÀNG ĐẦU

​Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 5 tháng 6 năm 2019 

PROTEIN BT ĐÃ BỊ PHÂN HỦY TRONG ĐẤT TRỒNG LÚA

​​Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 5 tháng 6 năm 2019 

NHÀ CHỌN GIỐNG RAU SIMON GROOT ĐẠT GIẢI THƯỞNG LƯƠNG THỰC THẾ GIỚI 2019

​​Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 13 tháng 6 năm 2019 

CÁC NHÀ KHOA HỌC ARS ĐÃ XÁC ĐỊNH GEN CHÌA KHÓA Ở LÚA MÌ KHÁNG BỆNH BẠC LÁ DO FURASIUM GÂY RA

​​Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 13 tháng 6 năm 2019 

USDA SỬA ĐỔI CÁC QUY ĐỊNH CỦA CÔNG NGHỆ SINH HỌC ĐỂ BẢO ĐẢM TÍNH ĐỔI MỚI TRONG NÔNG NGHIỆP

​​Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 13 tháng 6 năm 2019