Thông tin Công nghệ sinh học

GEN DEK42 MÃ HÓA PROTEIN LIÊN KẾT VỚI RNA CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA HẠT NGÔ

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 13 tháng 3 năm 2019

HIỆN TRẠNG ÁP DỤNG HỆ THỐNG CRISPR-CAS9 TRONG LƯƠNG THỰC VÀ NÔNG NGHIỆP

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 13 tháng 3 năm 2019

CHỈNH SỬA HỆ GEN MANG ĐẾN NHỮNG TRIỂN VỌNG LỚN CHO NAM PHI

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 20 tháng 3 năm 2019

SỐ LIỆU BÁN HÀNG TĂNG TRƯỞNG MẠNH CHO THẤY NHU CẦU VỀ TÁO GM KHÔNG BỊ THÂM

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 20 tháng 3 năm 2019

TỔ CHỨC OGTR ÚC MỜI ĐÓNG GÓP Ý KIẾN ĐỐI VỚI KHẢO NGHIỆM ĐẬU GÀ GM

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 20 tháng 3 năm 2019

CÁC CHUYÊN GIA NHẬT BẢN KẾT LUẬN THỰC PHẨM CHỈNH SỬA GEN LÀ AN TOÀN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 20 tháng 3 năm 2019

CÁC NHÀ SINH HỌC GIẢI THÍCH NGUỒN GỐC DI TRUYỀN CỦA NGHỆ TÂY

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 20 tháng 3 năm 2019

USDA FAS BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐẦY HỨA HẸN CỦA CÁC KHẢO NGHIỆM NGÔ GM TẠI MOZAMBIQUE

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 3 tháng 4 năm 2019