Thông tin Công nghệ sinh học

LẮP RÁP MỚI CHO HỆ GEN LÚA MÌ CÓ ĐỘ TƯƠNG THÍCH CAO HƠN 10 LẦN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 2 tháng 8 năm 2017 

USDA APHIS THÔNG BÁO MỞ RỘNG VIỆC BÃI BỎ QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÂY CẢI DẦU BIẾN ĐỔI GEN

​Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 2 tháng 8 năm 2017 

NGHIÊN CỨU CHO THẤY NGÔ SMARTSTAX KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC SINH VẬT KHÔNG CHỦ ĐÍCH

​Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 2 tháng 8 năm 2017 

KENYA PHÊ DUYỆT KHẢO NGHIỆM NGÔ VÀ BÔNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC

​Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 9 tháng 8 năm 2017 

NGHIÊN CỨU HỆ GEN CHO THẤY NGÔ THÍCH NGHI VỚI VÙNG CAO NGUYÊN TỪ 4.000 NĂM TRƯỚC

​Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 9 tháng 8 năm 2017 

THỔ NHĨ KỲ CHẤP NHẬN THÊM BỐN SỰ KIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC

​Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 9 tháng 8 năm 2017 

CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN HỨA HẸN MỘT NGUỒN DẦU CÁ DỒI DÀO

​Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 9 tháng 8 năm 2017 

ĐÁNH GIÁ HVPAPHY_A – MỘT GEN CỦA CÂY LÚA MẠCH SỬ DỤNG HỆ THỐNG CRISPR-CAS9 VÀ TALEN

​Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 9 tháng 8 năm 2017 

THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP TOÀN CẦU CÓ THỂ ĐẠT MỨC 39,5 TỶ USD VÀO NĂM 2022

​Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 16 tháng 8 năm 2017