Thông tin Công nghệ sinh học

CÁC NHÀ KHOA HỌC CÔNG BỐ TRÌNH TỰ HỆ GEN LẠC CHÍNH XÁC NHẤT TỪ TRƯỚC TỚI NAY

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 8 tháng 5 năm 2019

DỮ LIỆU GEN MỚI LÀM TĂNG ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA CÔNG NGHỆ CHỌN TẠO GIỐNG CÂY TRỒNG

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 8 tháng 5 năm 2019

CHẤT BÉO CÓ LỢI TỪ CÂY TRỒNG GM CÓ HIỆU QUẢ NHƯ DẦU CÁ

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 8 tháng 5 năm 2019

NIGERIA PHÊ DUYỆT HAI GIỐNG BÔNG GM ĐỂ TĂNG NGUỒN CUNG

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 15 tháng 5 năm 2019

CÁC NHÀ KHOA HỌC XÁC ĐỊNH CÁC GEN CHỐNG LẠI BỆNH BLACKLEG TRÊN CÂY CẢI DẦU

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 15 tháng 5 năm 2019

CÁC NHÀ KHOA HỌC KHÁM PHÁ RNA CHI PHỐI SỰ HÌNH THÀNH CỦ KHOAI TÂY

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 22 tháng 5 năm 2019

LÚA MÌ GM GIÀU SẮT CHUẨN BỊ ĐƯỢC KHẢO NGHIỆM

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 22 tháng 5 năm 2019