Thông tin Công nghệ sinh học

XÁC ĐỊNH GEN QUAN TRỌNG TRONG SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA MÍA ĐƯỜNG

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 8 tháng 8 năm 2018

CÔNG BỐ BỘ GEN ĐẬU TƯƠNG TRUNG QUỐC MỚI

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 8 tháng 8 năm 2018

ỦY BAN CHÂU ÂU CẤP PHÉP CHO 5 CÂY TRỒNG GM

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 8 tháng 8 năm 2018

ĐẬU TƯƠNG KHÁNG HẠN HB4 ĐƯỢC GIƠI THIỆU TẠI ARGENTINA

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 15 tháng 8 năm 2018

FDA PHÊ DUYỆT ĐƯỜNG TỪ MÍA ĐƯỜNG BT BRAZIL

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 15 tháng 8 năm 2018

ARGENTINA PHÁT HÀNH ĐẬU TƯƠNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC ĐẦU TIÊN TỪ TRUNG QUỐC

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 29 tháng 8 năm 2018

CRISPR-CAS9 ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ LÀM GIẢM CÁC TRIỆU CHỨNG CỦA BỆNH SỌC NÂU TRÊN SẮN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 29 tháng 8 năm 2018

KHÍ HẬU NÓNG LÊN LÀM GIA TĂNG MẤT MÙA DO SÂU BỆNH

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 5 tháng 9 năm 2018